İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları Politikamız

Meşale A.Ş.’nin Temel İnsan Kaynakları Politikasını; Gelişen ve sürekli değişen piyasa koşullarında rekabet etme gücümüzün korunabilmesi için entelektüel sermayenin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkı sağlayacak, mesleğinde uzmanlaşmış, ileri düzeyde sosyal yetkinliklere sahip, takım çalışması açısından yüksek motivasyona sahip, katma değer yaratan bir çalışan profilini çağdaş ölçütlere göre herkese eşit fırsat ilkesiyle seçerek oluşturmak ve etkin bir performans ölçümleme sistemi ile performansları değerlendirip kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile en uzun vadeli işbirliğini sürdürebilmek, insan kaynaklarımızı doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek olarak tanımlayabiliriz.

İnsan kaynakları politikamızın temel unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek.

• Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak.

• Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim imkanı sağlamak.

• Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek.

• Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek, açık iletişim ortamı sağlamak.

• Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

Başvurularınızı ik@mesale.com adresine yapabilirsiniz. Başvurularınız ve verdiğiniz bilgiler tamamı ile gizli tutulacaktır.

Açık pozisyonlarımıza kariyer.net üzerinden bakabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki görsele tıklamanız yeterlidir.

 Meşale A.Ş. - Kariyer.Net

Paylaş